Aanwijzing representatieve organisaties

Geraadpleegd op 28-02-2024.
Geldend van 27-02-1987 t/m heden

Wet inzake spaarbewijzen: Aanwijzing representatieve organisaties

De minister van Financiën,

Gelet op artikel 1, onder d, van de Wet inzake spaarbewijzen (Stb. 1985, 293); De Nederlandsche Bank N.V. gehoord;

Besluit:

Artikel I

Als representatieve organisatie met betrekking tot de uitvoering van de Wet inzake spaarbewijzen wordt aangewezen:

  • a. voor de algemene banken, met uitzondering van de Postbank N.V.: de Nederlandse Bankiersvereniging;

  • b. voor de coöperatief georganiseerde banken: de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.;

  • c. voor de effectenkredietinstellingen: de Vereniging voor de Effectenhandel;

  • d. voor de spaarbanken: de Nederlandse Spaarbankbond;

  • e. voor de hypotheekbanken: de Nederlandse Vereniging van Hypotheekbanken.

Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Nederlandse Staatscourant waarin zij wordt bekendgemaakt.

's-Gravenhage, 25 februari 1987

De

minister

van Financiën,

H. O. C. R. Ruding

Naar boven