Recht van erfpacht

Geldend van 24-02-1987 t/m heden

Recht van erfpacht

Een gemeente gaf een gebouw, dat als dorpshuis in gebruik was, in erfpacht uit aan een Stichting Dorpshuis. Voordien huurde de stichting het gebouw van de gemeente.

Overdrachtsbelasting was verschuldigd over de waarde van de opstal, vermeerderd met de gekapitaliseerde canon (art. 11 WBR).

De Staatssecr. heeft met toepassing van art. 63 AWR goedgekeurd, dat de heffing beperkt bleef tot 6% over de gekapitaliseerde canon, aangezien de stichting en de gemeente nauw met elkaar waren verbonden, de overdracht plaatsvond binnen de sfeer van het algemeen belang en de voor de opstal bedongen koopsom slechts ƒ 1 bedroeg.

Terug naar begin van de pagina