Gelijkstelling van in Suriname behaalde akten

[Regeling vervallen per 01-08-2006.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 21-01-1987 t/m 31-07-2006

Gelijkstelling van in Suriname behaalde akten

De minister van Onderwijs en Wetenschappen,

Gelet op artikel 3, derde lid van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs;

De Onderwijsraad gehoord (advies van 4 december 1986, nr. O.R. 5/287 P),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

Met de akte van bekwaamheid als onderwijzer, bedoeld in artikel 111, eerste lid onder d, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, worden gelijkgesteld:

 • a. de akte van bekwaamheid van de derde rang, vóór 1 januari 1981 behaald in Suriname;

 • b. de akte van bekwaamheid van de tweede rang, vóór 1 januari 1981 behaald in Suriname;

 • c. de akte als onderwijzer, vóór 1 januari 1962 behaald in Suriname;

 • d. de akte van bekwaamheid als onderwijzer, na 31 december 1961 doch vóór 1 januari 1981 behaald in Suriname.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

Met de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer, bedoeld in artikel 111, eerste lid onder e en derde lid onder d van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs worden gelijkgesteld:

 • a. de akte van bekwaamheid als onderwijzer van de eerste rang, vóór 1 januari 1962 behaald in Suriname;

 • b. de akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer, vóór 1 januari 1981 behaald in Suriname;

 • c. de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer, na 31 december 1961 doch vóór 1 januari 1981 behaald in Suriname.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

Met de akte van bekwaamheid als leidster, bedoeld in artikel 111, eerste lid onder b van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs worden gelijkgesteld:

 • a. de akte van bekwaamheid als onderwijzeres-A, na 31 december 1955 doch vóór 1 januari 1981 behaald aan de opleidingsschool voor onderwijzeressen-A in Suriname;

 • b. de akte van bekwaamheid als onderwijzeres aan een kleuterschool (akte A), na 31 december 1955 doch vóór 1 januari 1981 uitgereikt vanwege de ‘Evangelische Broedergemeente’ in Suriname;

 • c. de akte van bekwaamheid als onderwijzeres aan een bewaarschool (akte A), na 31 december 1955 doch vóór 1 januari 1981 uitgereikt vanwege de ‘Evangelische Broedergemeente’ in Suriname;

 • d. de akte van bekwaamheid als leidster bij het kleuteronderwijs (akte A) na 31 december 1955 doch vóór 1 januari 1981 uitgereikt vanwege de Rooms-Katholieke missie in Suriname.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

Met de akte van bekwaamheid als hoofdleidster, bedoeld in artikel 111, eerste lid onder b en derde lid onder b van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, worden gelijkgesteld:

 • a. de akte van bekwaamheid als hoofdleidster, vóór 1 januari 1981 in Suriname behaald na het afleggen van een examen, afgenomen volgens de beschikking van de minister van onderwijs en volksontwikkeling van 6 juni 1968 (nr. 3357);

 • b. de akte van bekwaamheid als hoofdleidster, bedoeld in artikel 1, tweede lid, van het bij de Resolutie van 12 juli 1970, nr. 6941 G.B. 1970, nr. 69, vastgestelde Reglement, vóór 1 januari 1981 uitgereikt in Suriname.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling, welke zal worden bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant, treedt in werking met ingang van de datum der bekendmaking en werkt terug tot 1 augustus 1985.

Zoetermeer, 12 januari 1987

De

minister

voornoemd,

W. J. Deetman

Naar boven