Gelijkstelling van in de Nederlandse Antillen of Aruba behaalde akten

[Regeling vervallen per 01-08-2006.]
Geraadpleegd op 18-04-2024.
Geldend van 21-01-1987 t/m 31-07-2006

Gelijkstelling van in de Nederlandse Antillen of Aruba behaalde akten

De minister van Onderwijs en Wetenschappen,

Gelet op artikel 3, derde lid van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs;

De Onderwijsraad gehoord (advies van 4 december 1986, nr. O.R. 5/287 P),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

Met de akte van bekwaamheid als onderwijzer, bedoeld in artikel 111, eerste lid onder d, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, wordt gelijkgesteld de akte van bekwaamheid als onderwijzer, vóór 1964 behaald in de Nederlandse Antillen of in Aruba.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

Met de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer, bedoeld in artikel 111, eerste lid onder e en derde lid onder d van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs worden gelijkgesteld:

  • a. de akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer, vóór 1 januari 1988 behaald in de Nederlandse Antillen of in Aruba;

  • b. de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer, vóór 1 januari 1988 behaald in de Nederlandse Antillen of in Aruba.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

Met de akte van bekwaamheid als leidster, bedoeld in artikel 111, eerste lid onder b van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs worden gelijkgesteld:

  • a. de akte van bekwaamheid als onderwijzeres bij het voorbereidend onderwijs, na 31 december 1955 doch vóór 1 januari 1988 uitgereikt door een examencommissie, benoemd krachtens artikel 132 van de Onderwijsverordening 1935 van de Nederlandse Antillen (P.B. 1954, nr. 43), behaald in de Nederlandse Antillen of in Aruba:

  • b. het getuigschrift van kleuterleidster, uitgereikt door een examencommissie, benoemd krachtens artikel 1 van het Landsbesluit van de Nederlandse Antillen van 17 mei 1962, nr. 68, vóór 1 januari 1988 behaald in de Nederlandse Antillen of in Aruba;

  • c. het getuigschrift van kleuterleidster, na 31 december 1955 doch vóór 1 januari 1988 uitgereikt door de examencommissie, benoemd door de Stichting RK Schoolbestuur voor de scholen der Zusters Franciscanessen van Roosendaal te Curaçao;

  • d. de akte van bekwaamheid als leidster bij het kleuteronderwijs, verkregen na het met goed gevolg afleggen van het eindexamen, in de zin van artikel 32 van de Landsverordening voortgezet onderwijs (P.B. 1979, nr. 29), vóór 1 januari 1988 behaald in de Nederlandse Antillen of in Aruba.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

Met de akte van bekwaamheid als hoofdleidster, bedoeld in artikel 111, eerste lid onder b en derde lid onder b van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, worden gelijkgesteld:

  • a. de akte van bekwaamheid als hoofdleidster bij het kleuteronderwijs, uitgereikt door de examencommissie, benoemd krachtens artikel 5 van het Landsbesluit van de Nederlandse Antillen van de 22ste augustus 1968 (P.B. 1968, nr. 134), vóór 1 januari 1989 behaald in de Nederlandse Antillen of in Aruba;

  • b. de akte van bekwaamheid als hoofdleidster bij het kleuteronderwijs, verkregen na het met goed gevolg afleggen van het eindexamen, in de zin van artikel 32 van de Landsverordening voortgezet onderwijs (P.B. 1979, nr. 29), vóór 1 januari 1989 behaald in de Nederlandse Antillen of in Aruba.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling, welke zal worden bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant, treedt in werking met ingang van de datum der bekendmaking en werkt terug tot 1 augustus 1985.

Zoetermeer, 12 januari 1987

De

minister

voornoemd,

W. J. Deetman

Naar boven