Uitvoeringsbesluit gegevensverwerking classificatie, slachting en weging slachtvarkens 1987

[Regeling vervallen per 01-07-2006.]
Geraadpleegd op 24-09-2023.
Geldend van 01-01-1987 t/m 30-06-2006

Uitvoeringsbesluit gegevensverwerking classificatie, slachting en weging slachtvarkens 1987

De Voorzitter van het Produktschap voor Vee en Vlees,

gelet op, artikel 1, onder 29, van de Verordening slachting en weging slachtvarkens 1987 en

de artikelen 1, onder 14 en 15, 4, derde lid en 5, derde lid, van de Verordening classificatie slachtvarkens 1987.

BESLUIT

Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-07-2006]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2006]

In dit besluit wordt overgenomen de terminologie van de Verordening Slachting en weging slachtvarkens 1987 en de Verordening classificatie slachtvarkens 1987.

Het classificatiesysteem

[Regeling vervallen per 01-07-2006]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2006]

De classificatie dient uitgevoerd te worden met behulp van het "Philipsvarkensclassificatiesysteem", als omschreven in de systeembeschrijving dd. 23 januari 1987 en eventuele latere aanpassingen van deze systeembeschrijving.

Het weegwerktuig

[Regeling vervallen per 01-07-2006]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2006]

Onder weegwerktuig in de Verordening slachting en weging slachtvarkens 1987 en de Verordening classificatie slachtvarkens 1987 wordt verstaan het weegwerktuig met inbegrip van de daaraan gekoppelde apparatuur welke functies van het weegwerktuig uitvoert.

Apparatuur en formule

[Regeling vervallen per 01-07-2006]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2006]

Ter bepaling van het percentage mager vlees dient gebruik gemaakt te worden van de in de beschikking van de Commissie dd. 26 januari 1987 "Tot toelating van een methode voor de indeling van geslachte varkens in Nederland" (pb. EEG nr. 51, dd. 20 februari 1987) genoemde apparatuur en formule.

Slotbepaling

[Regeling vervallen per 01-07-2006]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2006]

  • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als Uitvoeringsbesluit gegevensverwerking classificatie, slachting en weging slachtvarkens 1987.

  • 2 Het treedt in werking op het tijdstip dat de Verordening slachting en weging slachtvarkens 1987 en de Verordening classificatie slachtvarkens 1987 in werking treden.

De

Voorzitter

voor deze

plaatsvervangend voorzitter

Naar boven