Vrijstellingsbesluit B.O.-slachtvarkens 1987

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geraadpleegd op 14-07-2024.
Geldend van 01-01-1987 t/m 31-12-2014

Vrijstellingsbesluit B.O.-slachtvarkens 1987

De Voorzitter van het produktschap voor vee en vlees,

gelet op, artikel 42 van de Verordening slachting en weging slachtvarkens 1987,

BESLUIT

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder:

1.

B.O.-slachtvarkens

: varkens die op last van de vleeskeuringsdienst aan een bacteriologisch onderzoek onderworpen worden;

2.

de Verordening

: de Verordening slachting en weging slachtvarkens 1987.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

  • 1 De be- of verwerker wordt ten aanzien van B.O.-slachtvarkens vrijgesteld van de verplichting als genoemd in artikel 18, tweede lid, van de Verordening.

  • 2 De be- of verwerker is gerechtigd ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde slachtvarkens het met inachtneming van het gestelde in de artikelen 18, 26 en 27 van de Verordening bepaalde gewicht te verminderen met 2% van dat gewicht.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als Vrijstellingsbesluit B.O.-slachtvarkens 1987.

  • 2 Het treedt in werking op het tijdstip dat de Verordening slachting en weging slachtvarkens 1987 in werking treedt.

De

voorzitter

voor deze

plaatsvervangend voorzitter

Naar boven