Uitvoeringsbesluit vaststelling en aanbrenging classificatiemerken geslachte varkens 1987

[Regeling vervallen per 02-04-2012.]
Geraadpleegd op 25-06-2024.
Geldend van 01-01-1987 t/m 01-04-2012

Uitvoeringsbesluit vaststelling en aanbrenging classificatiemerken geslachte varkens 1987

De Voorzitter van het Produktschap voor Vee en Vlees,

gelet op, artikel 8 van de Verordening classificatie slachtvarkens 1987,

BESLUIT

Artikel 1

[Regeling vervallen per 02-04-2012]

In dit besluit wordt overgenomen de terminologie van de Verordening classificatie slachtvarkens 1987 en wordt voorts verstaan onder de Verordening: de Verordening classificatie slachtvarkens 1987.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 02-04-2012]

 • 1 Het classificatiemerk kan bestaan uit:

  • a. een hoofdletter weergevende de SEUROP-klasse;

  • b. een cijfer weergevende het mager vleespercentage;

  • c. een hoofdletter weergevende het type;

  • d. een combinatie van a en c;

  • e. een combinatie van b en c;

  • f. een combinatie van a, b, en c.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde hoofdletters en cijfers moeten tenminste twee centimeter hoog zijn en qua type corresponderen met de in de bijlage bij dit besluit weergegeven voorbeelden.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 02-04-2012]

 • 1 Voor het merken dient een niet giftige, onuitwisbare en hittebestendige inkt te worden gebruikt of enig ander vooraf door de voorzitter goedgekeurd procédé voor duurzame merking.

 • 2 Indien met behulp van labels wordt gemerkt, dienen deze zodanig te worden aangebracht dat zij niet zonder beschadiging kunnen worden verplaatst.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 02-04-2012]

Het Uitvoeringsbesluit vaststelling classificatiemerken geslachte varkens 1975 wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 02-04-2012]

 • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als Uitvoeringsbesluit vaststelling en aanbrenging classificatiemerken geslachte varkens 1987.

 • 2 Het treedt in werking op het tijdstip dat de Verordening in werking treedt.

De

Voorzitter

voor deze

plaatsvervangend voorzitter

Naar boven