Aanwijzing ambtenaren toezicht naleving voorschriften Wet op de kansspelen

Geraadpleegd op 23-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 06-01-1987.
Geldend van 06-01-1987 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 06-01-1987

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 06-01-1987)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
06-01-1987 Nieuwe-regeling 30-12-1986 Stcrt. 1987, 2 1603/286 30-12-1986 Stcrt. 1987, 2
Naar boven