Besluit gelijkstelling loondervingsuitkering Toeslagenwet

Geraadpleegd op 18-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 28-12-2016.
Geldend van 28-12-2016 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 28-12-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 28-12-2016)

Opmerking

Door Stb. 2012/79 is de citeertitel gewijzigd per 1 maart 2012 (Stb. 2012/80).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-03-2012 Vervallen 22-02-2012 Stb. 2012, 79 22-02-2012 Stb. 2012, 80
Wijziging 22-02-2012 Stb. 2012, 79 22-02-2012 Stb. 2012, 80
01-01-2005 Wijziging 21-12-2004 Stb. 2004, 738 21-12-2004 Stb. 2004, 738
01-01-2001 Wijziging 20-12-2000 Stb. 2000, 622 20-12-2000 Stb. 2000, 622
01-01-1994 Wijziging 20-12-1993 Stb. 1993, 745 20-12-1993 Stb. 1993, 745
01-01-1990 Wijziging 07-12-1989 Stb. 1989, 563 07-12-1989 Stb. 1989, 563
01-01-1987 Nieuwe-regeling 24-12-1986 Stb. 1986, 659 24-12-1986 Stb. 1986, 659
Naar boven