Besluit gelijkstelling loondervingsuitkering Toeslagenwet

Geraadpleegd op 18-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 28-12-2016.
Geldend van 28-12-2016 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1a

Informatie geldend op 28-12-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 28-12-2016)

Opmerking

Door Stb. 2012/79 is de citeertitel gewijzigd per 1 maart 2012 (Stb. 2012/80).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
28-12-2016 t/m 01-01-2008 Nieuw 20-12-2016 Stb. 2016, 536 20-12-2016 Stb. 2016, 536
Naar boven