Besluit herindeling ministeriële taak m.b.t. particuliere residentiële jeugdhulpverlening

Geraadpleegd op 21-05-2024.
Geldend van 01-01-1987 t/m heden

Besluit van 23 december 1986, houdende herindeling van de ministeriële taak met betrekking tot particuliere residentiële jeugdhulpverlening

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 18 december 1986, nr. 373393;

Gelet op artikel 44 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

[Red: Enig artikel] .

met ingang van 1 januari 1987 Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur te belasten met de zorg voor de particuliere inrichtingen op het terrein van de kinderbescherming, voor zover thans opgedragen aan Onze Minister van Justitie, met uitzondering van de inrichtingen opgenomen in de bijlage die bij dit besluit behoort, en de taak van beide ministeries dienovereenkomstig te wijzigen.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en Onze Ministers van Justitie en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur zijn belast met de uitvoering van dit besluit dat met de bijlage zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de in dit besluit genoemde, de Hoge Colleges van Staat, de Raad van Ministers, de Gevolmachtigde Ministers van de Nederlandse Antillen en Aruba en de ministeries.

’s-Gravenhage, 23 december 1986

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

R. F. M. Lubbers

Uitgegeven de dertigste december 1986

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Bijlage bij Koninklijk besluit d.d. 23 december 1986, Stb. 671, houdende herindeling van de Ministeriële taak met betrekking tot de particuliere residentiële jeugdhulpverlening.

Rechtspersoon

Inrichting

Stichting 'De Goede Herder' te Lisse

Orthopedagogisch Centrum 'Alexandra'

 

Vriezenveenseweg 170

 

7600 GA Almelo

   

Stichting Sociaal-agogisch Centrum 'Het Burgerweeshuis' te Amsterdam

Jongeren Opvang Centrum (JOC)

 

Transformatorweg 6

 

1014 AK Amsterdam

   

Stichting Jeugdzorg 'St. Joseph' te Margraten-Cadier en Keer

Opvangcentrum 'Het Keerpunt'

 

Pater Kustersweg 8

 

6267 NL Cadier en Keer

   

Stichting Opvangcentrum 'Het Poortje' te Groningen

Opvangcentrum 'Het Poortje'

 

Rode Weeshuisstraat 11

 

9712 ET Groningen

   

Vereniging 'Nederlandsch Mettray' te Eefde

'Nederlandsch Mettray'

 

Mettrayweg 25

 

7200 AB Zutphen

   

'De Van Ouwenaller Vereniging' te Rekken

'De Marke'

 

Fleerweg 2

 

7157 AW Rekken

   

'Dr. W. L. Slot' Stichting te Wapenveld

Orthopedagogisch behandelingstehuis 'De Dreef'

 

Groteweg 5

 

8191 JS Wapenveld

   

Vereniging 'De Heldringstichtingen' te Zetten

Orthopedagogisch Centrum 'Ottho Gerard Heldring'

 

Wageningsestraat 72

 

6671 DH Zetten

Naar boven