Samenstelling bestuur Toeslagenfonds

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 01-01-1987 t/m 21-09-2004

Samenstelling bestuur Toeslagenfonds

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. de Graaf,

Gelet op artikel 31, vierde lid, van de Toeslagenwet.

Besluit

Artikel 1

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Door de hieronder genoemde, naar zijn oordeel algemeen erkende centrale organisaties van werkgevers en werknemers, wordt het mede aangegeven aantal leden en plaatsvervangende leden van het bestuur van het Toeslagenfonds aangewezen:

Verbond van Nederlandse Ondernemingen te 's-Gravenhage:

één lid en één plaatsvervangend lid;

Nederlands Christelijk Werkgeversverbond te 's-Gravenhage:

één lid en één plaatsvervangend lid;

Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond te 's-Gravenhage:

één lid;

Koninklijk Nederlands Landbouw-comite te 's-Gravenhage, Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond te 's-Gravenhage en de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond te 's-Gravenhage:

te zamen het bij het laatstgenoemde lid behorende plaatsvervangend lid;

Federatie Nederlandse Vakbeweging te Amsterdam:

twee leden en één plaatsvervangend lid;

Vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel te Houten:

het bij één van de twee laatstgenoemde leden behorende plaatsvervangend lid;

Christelijk Nationaal Vakverbond te Utrecht:

één lid en één plaatsvervangend lid

Artikel 2

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van 1 januari 1987.

's-Gravenhage, 23 december 1986

De

staatssecretaris

voornoemd,

L. de Graaf

Naar boven