Regeling vaststelling registratieformulier dierlijke meststoffen

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 20-12-1986 t/m 23-01-2004

Regeling vaststelling registratieformulier dierlijke meststoffen

De minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van het Registratiebesluit dierlijke meststoffen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 2 Het in het eerste lid bedoelde formulier ligt ter inzage in de bibliotheek van het ministerie van Landbouw en Visserij en is op verzoek verkrijgbaar bij de districtsbureauhouders.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 2 Zij kan worden aangehaald als: Regeling vaststelling registratieformulier dierlijke meststoffen.

's-Gravenhage, 17 december 1986

De

minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

G. J. van Dinter

Naar boven