Regeling aanmerking bepaalde categorieën bosbouwgrond tot landbouwgrond

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 20-12-1986 t/m 31-12-2003

Regeling aanmerking bepaalde categorieën bosbouwgrond tot landbouwgrond

De minister van Landbouw en Visserij,

Gehoord het Bosschap, het Landbouwschap en de Bosbouwvoorlichtingsraad,

Gelet op artikel 1, eerste lid, van de Meststoffenwet (Stb. 1986, 598),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Grond waarop bosbouw wordt uitgeoefend wordt in de zin van de Meststoffenwet tot landbouwgrond gerekend indien het grond betreft waarop een houtopstand is aangelegd die valt onder de vrijstelling als bedoeld in de Beschikking vrijstelling meldings- en herplantplicht (Stcrt. 1982, 195).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

  • 1 Deze regeling wordt bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 17 december 1986

De

minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

G. J. van Dinter

Naar boven