Besluit aanwijzing van Ministers betrokken bij aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Meststoffenwet

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 21-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 20-12-1986.
Geldend van 20-12-1986 t/m 31-12-2005

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling AMvB
Identificatienummer BWBR0004060
Rechtsgebied Agrarisch recht
Overheidsthema Landbouw, natuur en voedsel

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Meststoffenwet

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

  1. Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Meststoffenwet

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 20-12-1986

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
01-01-2006 Intrekking-regeling 15-09-2005 Stb. 2005, 481 29930 19-10-2005 Stb. 2005, 562
20-12-1986 Nieuwe-regeling 12-12-1986 Stb. 1986, 621 12-12-1986 Stb. 1986, 621
Naar boven