Meststoffenwet

Geldend van 20-02-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
Afkortingen MW
Meststw
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0004054
RechtsgebiedAgrarisch recht
OverheidsthemaLandbouw, natuur en voedsel

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Activiteitenbesluit milieubeheer
 2. Besluit identificatie en registratie van dieren
 3. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 4. Regelingvrijstelling ex artikel 33a, eerste lid, Meststoffenwet 2014
 5. Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet
 6. Uitvoeringsregeling Meststoffenwet
 7. Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij
 8. Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (agrarische activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer)
 9. Wijzigingsbesluit Besluit bestrijding schadelijke organismen, enz. (opheffing bedrijfslichamen en overname taken)
 10. Wijzigingsregeling uitvoeringsregeling Meststoffenwet (implementatie zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. beleidsregel fosfaatrechten jongvee

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Beleidsregel verlagen subsidie POP
  Bijlage: 3
 2. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Bijlage: 1
 3. Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2019
  Bijlage: Organisatie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 4. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Pachtaangelegenheden vanaf 1945 (Minister van Financiën)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 5. Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
  Artikel: 32
 6. Instellingsregeling Commissie knelgevallen fosfaatrechten
  Artikel: 2
 7. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 8. Plantgezondheidswet
  Hoofdstuk: 15a
 9. Regeling aanwijzing wetgeving ex art. 4:2, tweede lid, Besluit politiegegevens
  Artikel: 1
 10. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: bedoeld in artikel 1
 11. Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies
  Bijlage: 2.5.1
 12. Spoedwet aanpak stikstof
  Artikel: VIa
 13. Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet
  Artikelen: 1, 31, 38, 43
 14. Uitvoeringsregeling Meststoffenwet
  Artikelen: 1, 129, 131
  Bijlagen: Ea, M, bijlage
 15. Vaststelling formulieren vrijstellingsregelingen Meststoffenwet
 16. Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij
  Artikel: 1
 17. Waterwet
  Artikel: 6.2
 18. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel: 8.3
 19. Wet milieubeheer
  Artikel: 22.1
  Bijlage: 1
 20. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1a
 21. Wijzigingswet Meststoffenwet (invoering gebruiksnormen)
 22. beleidsregel fosfaatrechten jongvee
  Artikel: 1
Terug naar begin van de pagina