Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 1987

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-1989.]
Geraadpleegd op 30-09-2023.
Geldend van 01-01-1987 t/m heden

Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 1987

De staatssecretaris van Justitie,

Overwegende, dat het indexcijfer der lonen, vastgesteld krachtens artikel 402a, derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, per 30 september 1986 afwijkt van het overeenkomstige indexcijfer per 30 september 1985;

Gelet op artikel 402a, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmede bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 1987 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 1,3.

Artikel 2

Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant.

Artikel 3

Deze beschikking kan worden aangehaald als Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 1987.

's-Gravenhage, 14 november 1986

De

staatssecretaris

van Justitie,

V. N. M. Korte-van Hemel

Naar boven