Definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekeringen en AWBZ 1986

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 25-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 26-11-1986.
Geldend van 26-11-1986 t/m 27-08-2004

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk 36047
Identificatienummer BWBR0004047
Rechtsgebieden Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
Gezondheidsrecht en farmaceutisch recht
Overheidsthema Gezondheid en zorg Subsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

  • Artikel 3, Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 26-11-1986

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
28-08-2004 Intrekking-regeling 19-07-2004 Stcrt. 2004, 163 DWJZ/SWW-2499417 19-07-2004 Stcrt. 2004, 163
26-11-1986 tot 01-01-1986 1) Nieuwe-regeling 12-11-1986 Stcrt. 1986, 228 36047 12-11-1986 Stcrt. 1986, 228

Opmerkingen

  1. Heeft betrekking op Artikel 1 , Artikel 2 , Artikel 3 , Bijlage1)
Naar boven