Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 01-07-2007 t/m 31-12-2007

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
AfkortingIWS
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0004046
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
OverheidsthemaSubsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Ambtshalve uitbetaling uitkering aan gemeenten
 2. Besluit voorschriften inzake aanspraken bij werkloosheid voor bepaalde groepen ambtenaren in de zin van de Algemene Burgerlijke Pensioenwet
 3. Goedkeuringsbesluit wijziging Bijzonder Dagloonbesluit IWS BV Horeca 1987 Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
 4. Regeling o.g.v. invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid
 5. SZW-intrekkingsregeling 2004
 6. Uitvoeringsbesluiten
 7. Verlenging herbeoordelingstermijn arbeidsongeschikten jonger dan 35 jaar
 8. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (voortvloeiende uit de maatregelen gericht op de terugdringing van het beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Beroepswet
  Bijlage: bij de Beroepswet
 2. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 64
 3. SZW-intrekkingsregeling 2004
  Artikel: IX
 4. Verzamelwet sociale verzekeringen 2007
  Artikel: I
 5. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.21
 6. Wet beslistermijnen sociale verzekeringen
  Artikel: V
 7. Wet gevolgen brutering uitkeringsregelingen
  Artikel: 1
Terug naar begin van de pagina