Werkloosheidswet

Geraadpleegd op 05-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 02-08-2022.
Geldend van 02-08-2022 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 47a

Informatie geldend op 02-08-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling tijdelijk scholingsbudget UWV 2022
  2. Regeling vrijlating vergoedingen scholing Werkloosheidswet

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 02-08-2022)

Opmerking

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2015 Nieuw 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818 10-07-2014 Stb. 2014, 274
Naar boven