Werkloosheidswet

Geraadpleegd op 29-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 02-08-2022.
Geldend van 02-08-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor § 2

Informatie geldend op 02-08-2022

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

  1. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren
    Artikelen: 3, 8

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 02-08-2022)

Opmerking

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-10-2006 Wijziging 28-06-2006 Stb. 2006, 303 30370 28-06-2006 Stb. 2006, 304
01-01-2004 Wijziging 19-12-2003 Stb. 2003, 546 29268 19-12-2003 Stb. 2003, 547 Inwtr. 1
01-01-2002 Nieuw 20-12-2001 Stb. 2001, 692 27897 20-12-2001 Stb. 2001, 693

Opmerkingen

  1. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.1)
Naar boven