Werkloosheidswet

Geraadpleegd op 01-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 02-08-2022.
Geldend van 02-08-2022 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 1a

Informatie geldend op 02-08-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Gelijkstellingsregeling arbeidsuren

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit eindconversie WW
  Artikel: 1
 2. Gelijkstellingsregeling arbeidsuren
  Artikel: 1
 3. Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten
  Artikel: 6b

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk I

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 02-08-2022)

  Opmerking

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-01-2013 Nieuw 20-12-2012 Stb. 2012, 675 33327 20-12-2012 Stb. 2012, 676
  Naar boven