Werkloosheidswet

Geraadpleegd op 20-08-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 01-08-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk I

  Verwijzingen naar § 2

  1. Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten
   Artikel 1
  2. Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten
   Artikel 1

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2022)

  Opmerking

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-01-2019 Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 08-11-2018 Stb. 2018, 425
  01-05-2016 Wijziging 03-02-2016 Stb. 2016, 45 34036 08-04-2016 Stb. 2016, 166
  19-03-2014 Wijziging 07-02-2013 Stb. 2013, 76 33017 11-02-2014 Stb. 2014, 83
  01-01-2011 Wijziging 16-12-2010 Stb. 2010, 830 32428 16-12-2010 Stb. 2010, 831 Inwtr. 1
  01-10-2010 Wijziging 11-03-2010 Stb. 2010, 146 31968 24-06-2010 Stb. 2010, 252
  27-02-2010 Wijziging 17-02-2010 Stb. 2010, 72 30424 17-02-2010 Stb. 2010, 73 Alg. 2
  01-08-2009 Wijziging 02-07-2009 Stb. 2009, 318 31811 18-07-2009 Stb. 2009, 319
  01-01-2007 Wijziging 14-12-2006 Stb. 2006, 682 30804 14-12-2006 Stb. 2006, 682
  Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 703 30682 15-12-2006 Stb. 2006, 704 Alg. 3
  01-01-2006 Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 708 30238 22-12-2005 Stb. 2005, 709
  Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 683 30306 15-12-2005 Stb. 2005, 683
  01-01-2005 Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 720 29677 23-12-2004 Stb. 2004, 721 Alg. 5, Inwtr. 6
  Wijziging 09-09-2004 Stb. 2004, 493 29008 09-09-2004 Stb. 2004, 493 Inwtr. 4
  29-12-2001 Wijziging 20-12-2001 Stb. 2001, 695 27686 20-12-2001 Stb. 2001, 695
  31-12-1999 Wijziging 22-12-1999 Stb. 1999, 596 26726 22-12-1999 Stb. 1999, 596 Inwtr. 7
  31-12-1998 Wijziging 24-12-1998 Stb. 1998, 742 26239 24-12-1998 Stb. 1998, 742 Inwtr. 8
  01-01-1998 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 789 25641 24-12-1997 Stb. 1997, 789 Inwtr. 9
  Wijziging 24-04-1997 Stb. 1997, 178 24776 02-09-1997 Stb. 1997, 391
  17-05-1995 Wijziging 26-04-1995 Stb. 1995, 250 23780 26-04-1995 Stb. 1995, 250
  01-01-1987 Nieuwe-regeling 06-11-1986 Stb. 1986, 566 19261 26-11-1986 Stb. 1986, 597

  Opmerkingen

  1. Treedt in werking om 00.00 uur in Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 05.00 uur in het Europese deel van Nederland.1)
  2. Artikel V van Stb. 2010/72 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
  3. Abusievelijk voegt het Staatsblad een tweede lid 4 toe.3)
  4. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.4)
  5. De wijziging op het eerste lid, onderdeel a, kan niet worden doorgevoerd.5)
  6. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.6)
  7. De artikel 24, vijfde lid, en 27 werken terug tot en met 1 januari 1999. Artikel 103 werkt terug tot en met 31 januari 1998. Artikel 52e werkt terug tot en met 1 juli 1998.7)
  8. De artikelen 19 en 28 werken terug tot en met 1 juli 1998. De artikelen 89 en 102 werken terug tot en met 1 januari 1998.8)
  9. Artikel 79 treedt in werking als zowel de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen als Wijzigingswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (geïntegreerd middelenbeheer) in werking treden.9)
  Naar boven