Werkloosheidswet

Geraadpleegd op 17-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m 14-11-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 130z

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit eindconversie WW

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 5:1a
 2. Beleidsregels voorschotverstrekking WW 2015
  Artikel: 6
 3. Besluit eindconversie WW
  Artikelen: 1, 2
 4. Toeslagenwet
  Artikel: 44e
 5. Uitkeringsreglement WW 2015
  Artikel: 11
 6. Werkloosheidswet
  Artikel: 130aa
 7. Ziektewet
  Artikel: 102

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2021)

Opmerking

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-04-2018 Wijziging 29-11-2017 Stb. 2017, 484 34766 06-12-2017 Stb. 2017, 485
01-07-2015 Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516
Nieuw 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818 10-07-2014 Stb. 2014, 274
Naar boven