Werkloosheidswet

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk VI

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

 1. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 5, 6
 2. Werkloosheidswet
  Artikelen: 19, 26
 3. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 100
 4. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 82a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina