Werkloosheidswet

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 36b

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie
    Artikelen: 3, 8
  2. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
    Artikel: 44
Terug naar begin van de pagina