Toeslagenwet

Geldend van 01-09-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 22

Informatie geldend op 01-09-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Beleidsregel betaling zonder machtiging aan Zorginstituut Nederland en het CAK

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Controlevoorschriften toeslagenwet
    Artikel: 5
  2. Toeslagenwet
    Artikelen: 10, 12, 13, 15, 21

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

  1. Besluit ex artikel 12 Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
    Artikel 2
Terug naar begin van de pagina