Vaststelling Regelen advisering door de Gemeenschappelijke Medische Dienst

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 05-12-1986 t/m 21-09-2004

Vaststelling Regelen advisering door de Gemeenschappelijke Medische Dienst

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 30, zesde lid, van de Ziektewet, (Stb. 1967, 473);

Gehoord de Sociale Verzekeringsraad;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

  • 1 Artikel 30, vijfde lid, van de Ziektewet blijft buiten toepassing ten aanzien van de verzekerde, die naar verwachting binnen 52 weken na de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken geheel zal hervatten in de arbeid, welke hij laatstelijk voor het intreden van de ongeschiktheid tot werken wegens ziekte, ter zake waarvan hij ziekengeld ontvangt, verrichtte.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Dit besluit, dat zal worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publikatie.

's-Gravenhage, 3 november 1986

De

staatssecretaris

van

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

,

L. de Graaf

Naar boven