Regeling normen ter bepaling uitslag zeevisvaartexamens

Geldend van 09-10-1986 t/m heden

Regeling normen ter bepaling uitslag zeevisvaartexamens

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 18, eerste lid, van het Examenregelement zeevisvaart (Stb. 1986, 412);

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Ter bepaling van de uitslag van de examens, genoemd in het Examenreglement zeevisvaart, worden de normen toegepast zoals die zijn vermeld in de bij deze regeling behorende bijlage.

  • 2 Een kandidaat is geslaagd indien hij voor alle vakken van het examen dan wel een deel daarvan, ten minste een zes heeft behaald, behoudens de toegestane vijven, vermeld in de voorlaatste horizontale kolom van de bijlage.

Artikel 2

In deze regeling wordt verstaan onder ‘vakken’: de genummerde onderdelen van het betreffende examenprogramma, zoals die zijn vermeld in de bijlage bij het Examenreglement zeevisvaart.

Artikel 3

De regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na verschijning van de Nederlandse Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 1982.

Artikel 4

De regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling normen ter bepaling uitslag zeevisvaartexamens’.

Deze regeling zal met de bijlage worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 29 september 1986

De

minister

voornoemd,

N. Smit-Kroes

Bijlage Schema examenvakken en normen voor de zeevisvaartexamens

Examen voor de verklaring

S VII

SW VI-A

SW VI-B

SW VI-V

SW V-A

SW V-B

SW V-V

Benaming der vakken

Nummering der vakken van de examenprogramma's

Nederlands

1

1

Engels

1

1

Rekenkunde

2

2

 

Aardrijkskunde

Zeevaartkunde

*11

*11

*7

*7

Instrumenten

*12

*12

*8

*8

Meteorologie

 

*9

*9

Cijferen

*10

*10

Scheepsbouw, tuig en uitrusting

*13

*13

*11

*11

Stabiliteit

*14

*14

*12

*12

Manoeuvreren

*15

*15

*13

*13

Praktische navigatie

*16

*16

*14

*14

Communicatieprocedure

*3

*3

*2

*2

Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee

*1

*17

*17

*15

*15

Wettelijke bepalingen

4

4

*3

*3

Scheepskennis

Natuurkunde

Werktuigkunde

Materialen

Verbrandingsmotoren

*5

*5

*4

*4

Hulpwerktuigen

*6

*6

*5

*5

Elektrotechniek

*7

*7

*6

*6

Werktuigbouwkundig tekenen

8

8

Praktisch werken

9

9

Eerste hulp bij ongevallen

10

10

Aantal vakken

10

7

17

6

9

15

Aantal vakken met* waarvoor tenminste een 6 moet worden behaald

4

7

11

5

9

14

Aantal vakken zonder*

6

6

1

1

Aantal toegestane vijven in de vakken zonder*

3

3

1

1

Aantal vakken waarvoor een herexamen kan worden toegestaan

2

2

4

1

3

4

Examen voor de verklaring

S IV-v-A

S IV-v-B

S IV-v-V

W IV-v-A

W IV-v-B

W IV-v-V

Benaming der vakken

Nummering der vakken van de examenprogramma's

Nederlands

1

1

1

Engels

2

*2

*2

*2

Rekenkunde

Aardrijkskunde

3

3

Zeevaartkunde

*4

*4

Instrumenten

*5

*5

Meteorologie

*6

*6

Cijferen

*9

*9

Scheepsbouw, tuig en uitrusting

*10

*10

Stabiliteit

*11

*11

Manoeuvreren

Praktische navigatie

*12

*12

Communicatieprocedure

*7

*7

Bepaling ter voorkoming van aanvaringen op zee

*13

*13

Wettelijke bepalingen

Scheepskennis

*7

*7

Natuurkunde

3

3

Werktuigkunde

4

4

Materialen

*5

*5

Verbrandingsmotoren

*8

*8

Hulpwerktuigen

 

*9

*9

Elektrotechniek

*10

*10

Werktuigbouwkundig tekenen

6

6

Praktisch werken

 

*11

*11

Eerste hulp bij ongevallen

*8

*8

 

Aantal vakken

8

5

13

6

5

11

Aantal vakken met* waarvoor ten minste een 6 moet worden behaald

6

5

11

2

5

7

Aantal vakken zonder*

2

2

4

4

Aantal toegestane vijven in de vakken zonder*

1

1

2

2

Aantal vakken waarvoor een herexamen kan worden toegestaan

2

2

4

1

2

3

Verklaring der afkortingen

S VII

– Verklaring bekendheid met de bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee S VII

SW VI

– Verklaring voor de zeevisvaart SW VI

SW VI-A

– Verklaring voor de zeevisvaart SW VI (deel I van het examen)

SW VI-B

– Verklaring voor de zeevisvaart SW VI (deel II van het examen)

SW VI-V

– Verklaring voor de zeevisvaart SW VI (examen in zijn geheel)

SW V

– Verklaring voor de zeevisvaart SW V

SW V-A

– Verklaring voor de zeevisvaart SW V (deel I van het examen)

SW V-B

– Verklaring voor de zeevisvaart SW V (deel II van het examen)

SW V-V

– Verklaring voor de zeevisvaart SW V (examen in zijn geheel)

S IV v

– Verklaring voor de zeevisvaart S IV-v

S IV-v-A

– Verklaring voor de zeevisvaart S IV-v (deel I van het examen)

S IV-v-B

– Verklaring voor de zeevisvaart S IV-v (deel II van het examen)

S IV-v-V

– Verklaring voor de zeevisvaart S IV-v (examen in zijn geheel)

W IV-v

– Verklaring voor de zeevisvaart W IV-v

W IV-v-A

– Verklaring voor de zeevisvaart W IV-v (deel I van het examen)

W IV-v-B

– Verklaring voor de zeevisvaart W IV-v (deel II van het examen)

W IV-v-V

– Verklaring voor de zeevisvaart W IV-v (examen in zijn geheel)

Terug naar begin van de pagina