Regeling aanwijzing niet voor registratie in aanmerking komende substanties

[Regeling vervallen per 30-01-2004.]
Geraadpleegd op 01-12-2023.
Geldend van 01-05-1986 t/m 29-01-2004

Regeling aanwijzing niet voor registratie in aanmerking komende substanties

De minister van Landbouw en Visserij in overeenstemming met de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 5 van de Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1985, 410);

Gehoord de Dibevo, de Fidin, de Nefato, de Fagrovet en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 30-01-2004]

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder;

Wet:

Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1985, 410);

thyreostatica:

hormoonpreparaten die bestemd zijn om het effect van de jodiumhoudende schildklierhormonen of de werking van de schildklier rechtstreeks te onderdrukken.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 30-01-2004]

Als substanties bedoeld in artikel 5 van de Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1985, 410), die niet in aanmerking komen voor registratie worden aangewezen:

  • a. stilbenen, stilbeenderivaten, zouten en esters daarvan;

  • b. thyreostatica;

  • c. entstoffen voor hond en kat die een niet geïnactiveerd hondsdolheidvirus bevatten.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 30-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop artikel 2 van de wet in werking treedt.

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling aanwijzing niet voor registratie in aanmerking komende substanties.

's-Gravenhage, 23 september 1986

De

minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal,

G. J. van Dinter

Naar boven