Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen

Geldend van 01-03-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
AfkortingWOTS
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0004028
RechtsgebiedProcesrecht | Strafprocesrecht
OverheidsthemaRechtspraak

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Besluit ex artikel 58 Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen
 3. Reclasseringsregeling 1995

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing tbs bij vreemdelingen
  Tekst: tekst
 2. Aanwijzing toezeggingen aan getuigen in strafzaken
  Tekst: tekst
 3. Besluit ex artikel 58 Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen
  Artikel: 1
 4. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 8
 5. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Gedetineerdenbegeleiding buitenland 2017–2019)
  Bijlage: bijlage
 6. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gefinancierde Rechtsbijstand vanaf 1945 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 7. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 8. Mandaatregeling hoofden clusters van Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012
  Artikel: 2
 9. Organisatiebesluit Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015
  Artikelen: 25, 40
 10. Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen
  Bijlage: bijlage
 11. Wet tot instelling van het Internationaal Tribunaal voor vervolging van personen aansprakelijk voor ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht op het grondgebied van het voormalige Joegoslavië 1991
  Artikel: 11
 12. Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties
  Artikel: 5:2
 13. Wetboek van Strafrecht
  Artikel: 447e
 14. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering, Uitleveringswet enz. (bepalingen procedure in cassatie in strafzaken, herzieningszaken, uitleveringszaken en zaken in het kader van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen)
Terug naar begin van de pagina