Besluit uitzondering vergunningplicht diergeneesmiddelen

[Regeling vervallen per 13-01-2006.]
Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 01-07-1987 t/m 12-01-2006

Besluit van 5 september 1986, houdende vaststelling van het Besluit uitzondering vergunningplicht diergeneesmiddelen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Landbouw en Visserij van 11 maart 1986, nr. J 1408, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Gelet op artikel 21, eerste lid, en artikel 28 van de Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1985, 410);

Gehoord de Dibevo, de Vereniging van Fabrikanten en Groothandelaren in Veterinaire Produkten (Fagrovet), de Vereniging van Fabrikanten en Importeurs van Diergeneesmiddelen in Nederland (Fidin), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, de Vereniging van Fabrikanten en Importeurs van Toevoegingsmiddelen (Nefato) en de Nederlandse Associatie van Homeopatische Farmaceutische Ondernemingen (Nehoma);

Gehoord de Raad van State (advies van 15 mei 1986, nr. W 11.86.0136);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw en Visserij van 18 augustus 1986, nr. J. 3527, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken, uitgebracht in overeenstemming met de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 13-01-2006]

Artikel 21, eerste lid, van de Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1985, 410) is niet van toepassing op het afleveren aan houders van dieren van andere diergeneesmiddelen dan die waarvoor een wachttermijn als bedoeld in artikel 6, derde lid, onderdeel c, van die wet geldt en die niet door degene die aflevert rechtstreeks zijn geïmporteerd.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 13-01-2006]

  • 2 Dit besluit kan worden aangehaald als: "Besluit uitzondering vergunningplicht diergeneesmiddelen".

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage , 5 september 1986

Beatrix

De Minister van Landbouw en Visserij,

G. J. M. Braks

Uitgegeven de drieëntwintigste september 1986

De Minister van Justitie,

F. Korthals Altes

Naar boven