Oprichting stichting; schenkingen door oprichters

[Regeling vervallen per 24-03-2006.]
Geraadpleegd op 14-04-2024.
Geldend van 21-08-1986 t/m 23-03-2006

Oprichting stichting; schenkingen door oprichters

De (plv.) Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Indien meerdere personen een stichting oprichten worden de oprichters, ingevolge art. 17 Sw. ’56, voor de berekening van het schenkingsrecht als een en dezelfde persoon aangemerkt.

Genoemde bepaling beoogt tegen te gaan, dat schenkingsrecht wordt ontdoken door een aan een stichting bij de oprichting te schenken bedrag te verdelen over meerdere oprichters.

Gelet op deze strekking acht de Staatssecretaris een tegemoetkoming in het schenkingsrecht met toepassing van art. 63 A.W.R. mogelijk in gevallen, waarin iedere oprichter een schenking doet die lager is dan het in art. 33, lid 1, 7e Sw. ’56 vrijgestelde bedrag, en aannemelijk is dat ontduiking van schenkingsrecht niet is beoogd.

Naar boven