Bevoegdheden onderwijzers en kleuterleiders (m/v) met Surinaamse akten

Geraadpleegd op 11-12-2023.
Geldend van 12-08-1986 t/m heden

Bevoegdheden onderwijzers en kleuterleiders (m/v) met Surinaamse akten

De minister van Onderwijs en Wetenschappen,

Gelet op artikel 3, derde lid van de Wet op het basisonderwijs;

De Onderwijsraad gehoord (advies van 30 mei 1986, nr. O.R. 5/155 P),

Besluit:

Artikel 1

Met de akte van bekwaamheid als onderwijzer, bedoeld in artikel 116, eerste lid onder d, van de Wet op het basisonderwijs, worden gelijkgesteld:

 • a. de akte van bekwaamheid van de derde rang, voor 1 januari 1981 behaald in Suriname;

 • b. de akte van bekwaamheid van de tweede rang, voor 1 januari 1981 behaald in Suriname;

 • c. de akte van bekwaamheid als onderwijzer, voor 1 januari 1962 behaald in Suriname;

 • d. de akte van bekwaamheid als onderwijzer, na 31 december 1961 doch vóór 1 januari 1981 behaald in Suriname.

Artikel 2

Met de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer, bedoeld in artikel 116, eerste lid onder e van de Wet op het basisonderwijs worden gelijkgesteld:

 • a. de akte van bekwaamheid als onderwijzer van de eerste rang, voor 1 januari 1962 behaald in Suriname;

 • b. de akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer, voor 1 januari 1981 behaald in Suriname;

 • c. de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer, na 31 december 1961 doch voor 1 januari 1981 behaald in Suriname;

Artikel 3

Met de akte van bekwaamheid als leidster, bedoeld in artikel 116, eerste lid onder b van de Wet op het basisonderwijs worden gelijkgesteld:

 • a. de akte van bekwaamheid als onderwijzeres-A, na 31 december 1955 doch voor 1 januari 1981 behaald aan de opleidingsschool voor onderwijzeressen-A in Suriname;

 • b. de akte van bekwaamheid als onderwijzeres aan een kleuterschool (akte A), na 31 december 1955 doch voor 1 januari 1981 uitgereikt vanwege de ‘Evangelische Broedergemeente’ in Suriname;

 • c. de akte van bekwaamheid als onderwijzeres aan een bewaarschool (akte A), na 31 december 1955 doch voor 1 januari 1981 uitgereikt vanwege de ‘Evangelische Broedergemeente’ in Suriname;

 • d. de akte van bekwaamheid als leidster bij het kleuteronderwijs (akte A) na 31 december 1955 doch voor 1 januari 1981 uitgereikt vanwege de Rooms-Katholieke missie in Suriname.

Artikel 4

Met de akte van bekwaamheid als hoofdleidster, bedoeld in artikel 116, eerste lid onder b van de Wet op het basisonderwijs, worden gelijkgesteld:

 • a. de akte van bekwaamheid als hoofdleidster, voor 1 januari 1981 in Suriname behaald na het afleggen van een examen, afgenomen volgens de beschikking van de minister van onderwijs en volksontwikkeling van 6 juni 1968 (nr. 3357);

 • b. de akte van bekwaamheid als hoofdleidster, bedoeld in artikel 1, tweede lid, van het bij de Resolutie van 12 juli 1970, nr. 6941 G.B. 1970, nr. 69, vastgestelde Reglement, voor 1 januari 1981 uitgereikt in Suriname.

Artikel 5

Deze regeling, welke zal worden bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant, treedt in werking met ingang van de datum der bekendmaking en werkt terug tot 1 augustus 1985.

Zoetermeer, 1 augustus 1986

De

minister

voornoemd,

W. J. Deetman

Naar boven