Erkenning Rijnsportpatent voor de niet-bedrijfsmatige vaart op rivieren, kanalen en meren

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 01-04-2008 t/m 30-06-2009

Erkenning Rijnsportpatent voor de niet-bedrijfsmatige vaart op rivieren, kanalen en meren

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 23, derde lid, onder b, van de Binnenschepenwet (Stb. 1981, 678) en de artikelen 23 tot en met 27 van het Besluit vaarbewijzen binnenvaart (Stb. 1982, 623);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Het sportpatent, bedoeld in artikel 1.05, eerste lid, van het Patentreglement Rijn en het krachtens artikel 4.01 van het Patentreglement Rijn geldige sportpatent worden erkend voor de niet-bedrijfsmatige vaart op rivieren, kanalen en meren.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na plaatsing in de Nederlandse Staatscourant. Deze regeling wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 11 juli 1986

De

minister

voornoemd,

N. Smit-Kroes

Naar boven