Erkenning Rijnsportpatent voor niet-bedrijfsmatige vaart op alle binnenwateren

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geldend van 08-08-1986 t/m 30-06-2009

Erkenning Rijnsportpatent voor niet-bedrijfsmatige vaart op alle binnenwateren

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 55, eerste lid, onder d, van de Binnenschepenwet (Stb. 1981, 678) en de artikelen 23 tot en met 27 van het Besluit vaarbewijzen binnenvaart (Stb. 1982, 623);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2009]

Het Rijnsportpatent wordt erkend voor de niet-bedrijfsmatige vaart op alle binnenwateren.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na plaatsing in de Nederlandse Staatscourant. Deze regeling wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 11 juli 1986

De

minister

voornoemd,

N. Smit-Kroes

Terug naar begin van de pagina