Wijziging Richtlijnen voor het ontwerpen van plannen voor ziekenhuisvoorzieningen

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 31-07-1986 t/m 31-12-2005

Wijziging Richtlijnen voor het ontwerpen van plannen voor ziekenhuisvoorzieningen

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 3 van de Wet ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1971, 268);

Gezien het advies van het College voor ziekenhuisvoorzieningen van 4 november 1986;

Handelende in overeenstemming met de minister van Onderwijs en Wetenschappen en de staatssecretarissen van Defensie en Justitie;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Bij het ontwerpen van plannen voor ziekenhuisvoorzieningen, als bedoeld in artikel 4 van de Wet ziekenhuisvoorzieningen, dienen de richtlijnen in acht genomen te worden zoals deze zijn neergelegd in de bij dit besluit behorende bijlage.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit wordt in de Nederlandse Staatscourant bekend gemaakt en treedt in werking op de dag van de bekendmaking.

Rijswijk, 9 juli 1986

De

staatssecretaris

voornoemd,

J. P. van der Reijden

Naar boven