Wet bodembescherming

[Regeling vervalt per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 27-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2022.
Geldend van 01-05-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 39

Informatie geldend op 01-05-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 3

 1. Wet bodembescherming
  Artikelen 55d, 63c, 95
 2. Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen
  Artikel 4
 3. Besluit bodemkwaliteit
  Artikel 35
 4. Waterwet
  Artikelen 5.14c, 5.17

Verwijzingen naar Hoofdstuk IV

 1. Wet bodembescherming
  Artikel 90
 2. Saneringsregeling Wet bodembescherming; tarief beoordeling onderzoeken en saneringsplannen
  Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Intrekking-regeling 19-02-2020 Stb. 2020, 87 34864 05-04-2023 Stb. 2023, 113 Alg. 1
01-02-2013 Wijziging 22-11-2012 Stb. 2012, 621 33150 08-01-2013 Stb. 2013, 19
01-01-2006 Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 680 29462 15-12-2005 Stb. 2005, 681
01-07-2005 Wijziging 26-05-2005 Stb. 2005, 282 29421 22-06-2005 Stb. 2005, 320
22-12-1999 Wijziging 02-12-1999 Stb. 1999, 537 26718 02-12-1999 Stb. 1999, 537
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
01-01-1998 Wijziging 18-12-1997 Stb. 1997, 730 25691 18-12-1997 Stb. 1997, 730
Wijziging 06-11-1997 Stb. 1997, 510 25280 11-12-1997 Stb. 1997, 581
01-01-1995 Wijziging 30-05-1994 Stb. 1994, 374 21556 19-12-1994 Stb. 1994, 908

Opmerkingen

 1. Artikel 3.1 van Stb. 2020/87 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven