Wet bodembescherming

[Regeling vervalt per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 05-10-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2022.
Geldend van 01-05-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 38

Informatie geldend op 01-05-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit bodemkwaliteit
 2. Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 3

 1. Wet bodembescherming
  Artikelen 55d, 63c, 95
 2. Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen
  Artikel 4
 3. Besluit bodemkwaliteit
  Artikel 35
 4. Waterwet
  Artikelen 5.14c, 5.17

Verwijzingen naar Hoofdstuk IV

 1. Wet bodembescherming
  Artikel 90
 2. Saneringsregeling Wet bodembescherming; tarief beoordeling onderzoeken en saneringsplannen
  Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 30-05-1994 Stb. 1994, 374 21556
Wijziging 10-05-1994 Stb. 1994, 331 21556 Alg. 1
01-01-2024 Intrekking-regeling 19-02-2020 Stb. 2020, 87 34864 05-04-2023 Stb. 2023, 113
01-02-2013 Wijziging 22-11-2012 Stb. 2012, 621 33150 08-01-2013 Stb. 2013, 19
22-12-2009 Wijziging 09-11-2009 Stb. 2009, 489 31858 10-12-2009 Stb. 2009, 549 Alg. 2
01-01-2006 Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 680 29462 15-12-2005 Stb. 2005, 681
14-10-2002 Wijziging 30-05-1994 Stb. 1994, 374 21556 01-10-2002 Stb. 2002, 500 Inwtr. 5
Wijziging 10-05-1994 Stb. 1994, 331 21556 01-10-2002 Stb. 2002, 500 Alg. 3, Inwtr. 4
01-01-1998 Wijziging 06-11-1997 Stb. 1997, 510 25280 11-12-1997 Stb. 1997, 581
01-01-1995 Wijziging 30-05-1994 Stb. 1994, 374 21556 19-12-1994 Stb. 1994, 908

Opmerkingen

 1. [Artikel 38 was voorheen artikel 27a-3.]1)
 2. Artikel 2.17, eerste lid van Stb. 2009/489 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
 3. [Treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit locatiespecifieke omstandigheden bodemsanering in werking treedt.]3)
 4. [Treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit locatiespecifieke omstandigheden bodemsanering in werking treedt.]4)
 5. [Treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit locatiespecifieke omstandigheden bodemsanering in werking treedt.]5)
Naar boven