Wet bodembescherming

Geraadpleegd op 19-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2017.
Geldend van 01-01-2017 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 95

Informatie geldend op 01-01-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Regeling omgevingsrecht
  Artikel: 10.3
 2. Wet milieubeheer
  Artikel: 17.9
 3. Wijzigingswet Wet milieubeheer, enz. (verbetering handhavingsbevoegdheden)
  Artikel: IV

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 19-02-2020 Stb. 2020, 87 34864 Alg. 1
14-04-2016 Wijziging 09-12-2015 Stb. 2015, 521 33872 01-04-2016 Stb. 2016, 139
01-01-2015 Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 557 33659 17-12-2014 Stb. 2014, 558
01-02-2013 Wijziging 22-11-2012 Stb. 2012, 621 33150 08-01-2013 Stb. 2013, 19
01-10-2012 Wijziging 24-05-2012 Stb. 2012, 233 32389 13-06-2012 Stb. 2012, 276
01-10-2010 Wijziging 25-03-2010 Stb. 2010, 142 31953 10-06-2010 Stb. 2010, 231
22-12-2009 Wijziging 09-11-2009 Stb. 2009, 489 31858 10-12-2009 Stb. 2009, 549 Alg. 2
01-01-2008 Wijziging 15-03-2007 Stb. 2007, 152 30522 20-12-2007 Stb. 2007, 571
01-01-2006 Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 680 29462 15-12-2005 Stb. 2005, 681 Alg. 3
Wijziging 24-11-2005 Stb. 2005, 666 29532 09-12-2005 Stb. 2005, 667
25-02-2005 Wijziging 22-10-2003 Stb. 2003, 449 28744 08-02-2005 Stb. 2005, 81 Alg. 4
09-11-2001 Wijziging 18-10-2001 Stb. 2001, 517 26929 18-10-2001 Stb. 2001, 517
01-01-1998 Wijziging 06-11-1997 Stb. 1997, 510 25280 11-12-1997 Stb. 1997, 581
15-05-1994 Wijziging 30-05-1994 Stb. 1994, 374 21556 10-05-1994 Stb. 1994, 333

Opmerkingen

 1. Artikel 3.2a van Stb. 2020/87 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. Abusievelijk is voor het vierde lid, onderdeel a (nieuw), een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.
  Artikel 2.17, eerste lid van Stb. 2009/489 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
 3. De wijzigingsopdracht is niet geheel juist.3)
 4. De wijzigingsopdracht is niet geheel juist met betrekking tot artikel 18.15 van de Wet milieubeheer.4)
Naar boven