Wet bodembescherming

Geraadpleegd op 19-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2017.
Geldend van 01-01-2017 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 77

Informatie geldend op 01-01-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2006 Vervallen 15-12-2005 Stb. 2005, 680 29462 15-12-2005 Stb. 2005, 681
22-12-1999 Wijziging 02-12-1999 Stb. 1999, 537 26718 02-12-1999 Stb. 1999, 537
15-04-1997 Wijziging 30-01-1997 Stb. 1997, 86 24234 08-04-1997 Stb. 1997, 156 Inwtr. 1
14-06-1996 Wijziging 24-05-1996 Stb. 1996, 292 24604 24-05-1996 Stb. 1996, 292
15-05-1994 Wijziging 30-05-1994 Stb. 1994, 374 21556 10-05-1994 Stb. 1994, 333

Opmerkingen

  1. Artikelen 14 en 91, tweeede lid, werken terug tot en met 1 januari 1995.1)
Naar boven