Wet bodembescherming

Geldend van 01-01-2017 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 55h

Informatie geldend op 01-01-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 3b

  Verwijzingen naar Hoofdstuk IV

  1. Wet bodembescherming
   Artikel 90
  2. Saneringsregeling Wet bodembescherming; tarief beoordeling onderzoeken en saneringsplannen
   Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina