Wet bodembescherming

Geraadpleegd op 19-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2017.
Geldend van 01-01-2017 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 36

Informatie geldend op 01-01-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit bodemkwaliteit

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit bodemkwaliteit
  Artikel: 1
 2. Wet bodembescherming
  Artikelen: 12a, 37, 91, 92, 99
 3. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1a
 4. Wijzigingswet Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Wet milieubeheer)
  Artikel: XIX

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 3

 1. Wet bodembescherming
  Artikelen 55d, 63c, 95
 2. Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen
  Artikel 4
 3. Besluit bodemkwaliteit
  Artikel 35
 4. Waterwet
  Artikelen 5.14c, 5.17

Verwijzingen naar Hoofdstuk IV

 1. Wet bodembescherming
  Artikel 90
 2. Saneringsregeling Wet bodembescherming; tarief beoordeling onderzoeken en saneringsplannen
  Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 19-02-2020 Stb. 2020, 87 34864
01-01-2008 Wijziging 15-03-2007 Stb. 2007, 152 30522 20-12-2007 Stb. 2007, 571
Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 680 29462 20-12-2007 Stb. 2007, 571 Alg. 2
Wijziging 30-05-1994 Stb. 1994, 374 21556 20-12-2007 Stb. 2007, 571
Wijziging 10-05-1994 Stb. 1994, 331 21556 20-12-2007 Stb. 2007, 571 Inwtr. 1

Opmerkingen

 1. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit in werking treedt.1)
 2. De wijziging is in werking getreden op 1 januari 2006 (Stb. 2005/681).2)
Naar boven