Wet bodembescherming

Geldend van 01-01-2017 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 28a

Informatie geldend op 01-01-2017

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
  Artikel: 1
 2. Regeling beoordeling reinigbaarheid grond
  Artikel: 43a
 3. Wet bodembescherming
  Artikelen: 63c, 88, 99

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk IV

 1. Wet bodembescherming
  Artikel 90
 2. Saneringsregeling Wet bodembescherming; tarief beoordeling onderzoeken en saneringsplannen
  Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina