Wet bodembescherming

Geldend van 01-01-2017 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 27

Informatie geldend op 01-01-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Activiteitenregeling milieubeheer
  Artikel: 2.2
 2. Besluit bodemkwaliteit
  Artikel: 22
 3. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
  Artikelen: 2a, 6a
 4. Invoeringswet Waterwet
  Artikel: 2.30
 5. Regeling bodemkwaliteit
  Artikel: 2.1
 6. Wet bodembescherming
  Artikelen: 28, 28a, 39b, 48, 88, 99

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk IV

 1. Wet bodembescherming
  Artikel 90
 2. Saneringsregeling Wet bodembescherming; tarief beoordeling onderzoeken en saneringsplannen
  Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina