Wet bodembescherming

Geldend van 01-01-2017 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 01-01-2017

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Activiteitenbesluit milieubeheer
  Artikel: 1.3a
 2. Besluit bodemkwaliteit
  Artikel: 22
 3. Invoeringswet Waterwet
  Artikel: 2.30
 4. Wet bodembescherming
  Artikelen: 11, 12b, 13, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20, 27, 65, 66, 71, 92, 95, 97, 99
 5. Wet milieubeheer
  Artikel: 15.21
 6. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

 1. Wet bodembescherming
  Artikelen 64, 90
Terug naar begin van de pagina