Wet bodembescherming

Geldend van 01-01-2017 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 12b

Informatie geldend op 01-01-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie
 2. Besluit bodemkwaliteit
 3. Invoeringsbesluit Waterwet

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Circulaire schadevergoedingen
  Bijlage: Werkingssfeer van de schadevergoedingsregelingen
 2. Wet bodembescherming
  Artikelen: 92, 97, 99
 3. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

 1. Wet bodembescherming
  Artikelen 64, 90
Terug naar begin van de pagina