Vaststelling kleur en aanduidingen verzekeringsplaten bromfietsen

[Regeling vervallen per 04-03-2004.]
Geraadpleegd op 23-02-2024.
Geldend van 24-07-1986 t/m 03-03-2004

Vaststelling kleur en aanduidingen verzekeringsplaten bromfietsen

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 3, derde en vierde lid, van het koninklijk besluit van 16 september 1965 (Stb. 414);

Besluit:

[Regeling vervallen per 04-03-2004]

Voor de verzekeringsplaten welke het jaartal 1987 zullen dragen, wordt vastgesteld dat:

  • a. de ondergrond van de verzekeringsplaat en retroflecterende kleur geel heeft;

  • b. de letters en cijfers, het woord ‘Nederland’ en het jaartal ‘1987’, alsmede een eventuele rand worden uitgevoerd in de kleur groen;

  • c. het woord ‘Nederland’ en het jaartal ‘1987’ in de volgorde waarin zij hier zijn genoemd, onderaan op de verzekeringsplaat worden geplaatst.

Deze regeling zal in de Nederlandse Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 juni 1986

De

minister

voornoemd,

N. Smit-Kroes

Naar boven