Instelling Begeleidingscommissie uitvoering Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers

Geraadpleegd op 28-05-2024.
Geldend van 28-07-1986 t/m heden

Instelling Begeleidingscommissie uitvoering Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Overwegende, dat het interim-rapport van de Begeleidingscommissie uitvoering Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 dd. 17 oktober 1985 aangeeft, dat op korte termijn maatregelen getroffen dienen te worden ter verbetering van de uitvoering van de WUV, en de implementatie van deze maatregelen te laten begeleiden door een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van het ministerie van WVC, het Abp, de Uitkeringsraad, de Centrale Accountantsdienst en het ministerie van Buitenlandse Zaken, voor zover er onderwerpen aan de orde zijn, die de uitvoering in het buitenland betreffen;

Besluit:

Artikel 1

 • 2 Tot lid van de commissie worden benoemd:

  • a. H. A. de Boer, secretaris-generaal van het ministerie van WVC, tevens voorzitter;

  • b. drs. A. H. C. Annink, hoofd centrale directie Financiële- en Economische Zaken, ministerie van WVC, tevens secetaris;

  • c. dr. J. A. C. de Kock van Leeuwen, raadsadviseur ministerie van WVC;

  • d. drs. A. J. Meerding, beleidsadviseur directie Verzetsdeelnemers en Vervolgden, ministerie van WVC;

  • e. mr. P. J. Bezemer, directeur pensioenzaken, Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds;

  • f. A. J. van der Leeuw, voorzitter Uitkeringsraad;

  • g. J. Poot R. A., hoofd sector Accountantscontrole en Advies, centrale Accountantsdienst ministerie van Financiën;

  • h. K. Starreveld, R. A., hoofd Accountantsdienst, ministerie van WVC.

 • 3 Indien de uitvoering van de WUV in het buitenland aan de orde is, dan vrzoekt de voorzitter, drs.J.J. Wijenberg, chef centrale afdeling Financieel-Economische Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken, aan de beraadslagingen van de commissie, als lid deel te nemen.

Artikel 2

De commissie heeft tot taak:

 • 1. het begeleiden van de implementatie van de bevindingen en aanbevelingen van het interimrapport van de Begeleidingscommissie UWUV;

 • 2. het begeleiden van de maatregelen die in principe moeten kunnen leiden tot een goedkeurende accountantsverklaring over de financiële verantwoording van de WUV betreffende het boekjaar 1986.

Afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan de leden van de commissie, de minister van Financiën, de minister van Buitenlandse Zaken en de Algemene Rekenkamer.

Rijswijk, 6 juni 1986

De

staatssecretaris

voornoemd,

J. P. van der Reijden

Naar boven