Vaststelling nummers kandidatenlijsten centrales van overheidspersoneel

Geldend van 26-06-1986 t/m heden

Vaststelling nummers kandidatenlijsten centrales van overheidspersoneel

De minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 129b, eerste lid van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Besluit:

Artikel 1

Bij verkiezingen op grond van artikel 124 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement dragen de kandidatenlijsten van de centrales van overheidspersoneel de volgende nummers:

a

de Algemene Centrale van Overheidspersoneel:

nummer 1; b

de Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel:

nummer 2; c

het Ambtenarencentrum:

nummer 3 d

de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid en Onderwijs:

nummer 4.

Artikel 2

Het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken van 10 augustus 1983, nr. AB83/U1460, wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De

minister

van Binnenlandse Zaken,

R. W. de Korte

Terug naar begin van de pagina