Vaststelling nummers kandidatenlijsten centrales van overheidspersoneel

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 25-09-2023.
Geldend van 26-06-1986 t/m 31-12-2019

Vaststelling nummers kandidatenlijsten centrales van overheidspersoneel

De minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 129b, eerste lid van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Bij verkiezingen op grond van artikel 124 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement dragen de kandidatenlijsten van de centrales van overheidspersoneel de volgende nummers:

a

de Algemene Centrale van Overheidspersoneel:

nummer 1; b

de Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel:

nummer 2; c

het Ambtenarencentrum:

nummer 3 d

de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid en Onderwijs:

nummer 4.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken van 10 augustus 1983, nr. AB83/U1460, wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Dit besluit treedt in werking op de dag van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De

minister

van Binnenlandse Zaken,

R. W. de Korte

Naar boven